SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

Kontinuálny hydrostatický sterilizátor

  • Continuous hydrostatic sterilizer system

    Systém kontinuálneho hydrostatického sterilizátora

    Systém kontinuálneho hydrostatického sterilizátora je navrhnutý podľa rôznych požiadaviek zákazníkov.Celý výrobný proces, od dodávky surovín až po technický návrh, procesnú výrobu, riadenie kvality a inštaláciu na mieste a uvedenie do prevádzky, riadia, kontrolujú a školia profesionálni inžinieri.Naša spoločnosť predstavuje vyspelú technológiu a profesionálne talenty z Európy.Systém má vlastnosti nepretržitej práce, bezobslužnej prevádzky, vysokej bezpečnosti, úspory energie a ochrany životného prostredia.