SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

Parná a rotačná retorta

  • Steam And Rotary Retort

    Parná a rotačná retorta

    Parná a rotačná retorta má využiť rotáciu rotujúceho telesa, aby obsah prúdil v obale.Súčasťou procesu je, že všetok vzduch je z retorty evakuovaný zaplavením nádoby parou a umožnením vzduchu uniknúť cez odvzdušňovacie ventily. Počas sterilizačných fáz tohto procesu nevzniká pretlak, pretože vzduch nemôže vstúpiť do nádobu kedykoľvek počas akéhokoľvek kroku sterilizácie.Počas krokov chladenia však môže dôjsť k pretlaku vzduchu, aby sa zabránilo deformácii nádoby.