SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

Bežný problém

BEŽNÝ PROBLÉM

BEŽNÉ PROBLÉMY A RIEŠENIA PRE STERILIZAČNÚ RETORTU

V priebehu tohto alebo toho problému sa objaví akýkoľvek druh zariadenia, problém nie je strašný, kľúčom je správny spôsob riešenia problému. Nižšie stručne predstavíme bežné problémy a riešenia niekoľkých retort.

1. Pretože hladina vody je nesprávna, teplota vody je vysoká alebo nízka, porucha odtoku atď., je potrebné prijať správne metódy úpravy podľa rôznych problémov.

2. Tesniaci krúžok starne, presakuje alebo je zlomený.To si vyžaduje starostlivú kontrolu pred použitím a včasnú výmenu tesniaceho krúžku.Akonáhle dôjde k prerušeniu, operátor by mal postupovať rozhodne alebo ho vymeniť za predpokladu, že zabezpečí bezpečnú teplotu a tlak.

3. Náhly výpadok prúdu alebo výpadok plynu Keď sa stretnete s takouto situáciou, pozorne sledujte prevádzkový stav retorty, vykonajte registráciu a dokončite sterilizáciu pri obnove dodávky.Ak je dodávka zastavená na dlhší čas, musíte vybrať produkty z retorty a uložiť ju a potom pokračovať v práci počas čakania na obnovenie dodávky.

CHCETE S NAMI PRACOVAŤ?