SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

Firemná kultúra

Firemná kultúra

Firemná kultúra

C30A1878

-- Stať sa prvotriednym poskytovateľom služieb v oblasti priemyselnej automatizácie a riadenia

Podnikateľský duch

-- Inovácie a pokrok

Firemná misia

-- Pokračujte vo vytváraní hodnoty pre zákazníkov

Základné hodnoty

-- Bezúhonnosť, win-win, pragmatizmus, obetavosť

Spoločenská zodpovednosť

-- Je orientovaný na ľudí, pochádza zo spoločnosti a slúži spoločnosti

Naša spoločnosť zastáva názor, že predajom nie je len zisk, ale aj popularizácia kultúry našej spoločnosti vo svete.